گروه صنعتی استیل صنعت کاشان ، طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو

Slot777: Tempat Terbaik untuk Para Pemain Slot dengan Beragam Platform Gacor

Mempertegas Pilihan Slot Anda dengan Slot777, Beragam Platform Slot Gacor Pada era digital saat ini, hiburan online semakin populer di kalangan masyar...

بیشتر بخوانید
طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

ایجاد ارزش افزوده در صنعت گل محمدی با تولید اسانس تام

براساس یک مطالعه در سال،1398ایران بیش از 70درصد از گل محمدی جهان را تولید میکند، اما سهم آناز تجارت جهانی این محصول تناسبی با میزان تولید نداشته و بسی...

بیشتر بخوانید
طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

اسانس گل محمدی تام

اسانس ها از با ارزش ترین موادی هستند که از گیاهان معطر و دارویی استخراج می شوند و دارای ترکیبات شیمیایی متفاوتی هستند که با توجه به نوع گیاه فرق می کن...

بیشتر بخوانید
طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

عصاره ی گیاهی چیست و تفاوت آن با اسانس در چیست؟

عصاره گیاهی یا Herbal Extract حاصل فرایند استخراج مواد موثره ی گیاهان با استفاده از یک حلال مناسب می باشد. در این فرایند، قسمتهای مورد نظر گیاه مثل بر...

بیشتر بخوانید
طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

مقایسه ی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل محمدی مناطق مختلف ایران

اسانسهای گل محمدی جدا شده به وسیله تقطیر به رنگ زرد کمرنگ با بوی معطر قوی بود. بازده اسانس با استفاده از درصد وزنی گلهای تازه با سه تکرار برای اسانس ا...

بیشتر بخوانید
استیل صنعت کاشان

مدیریت زمان و بهره بردای از منابع

یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشا...

بیشتر بخوانید
استیل صنعت کاشان

بررسی ریسک و میزان سود ساخت یک خط عصاره گیری

یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشا...

بیشتر بخوانید
لوگو استیل صنعت