گروه صنعتی استیل صنعت کاشان ، طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو

ایجاد ارزش افزوده در صنعت گل محمدی با تولید اسانس تام

طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

براساس یک مطالعه در سال،1398ایران بیش از 70درصد از گل محمدی جهان را تولید میکند، اما سهم آناز تجارت جهانی این محصول تناسبی با میزان تولید نداشته و بسی...

بیشتر بخوانید 0

اسانس گل محمدی تام

طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

اسانس ها از با ارزش ترین موادی هستند که از گیاهان معطر و دارویی استخراج می شوند و دارای ترکیبات شیمیایی متفاوتی هستند که با توجه به نوع گیاه فرق می کن...

بیشتر بخوانید 0

عصاره ی گیاهی چیست و تفاوت آن با اسانس در چیست؟

طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

عصاره گیاهی یا Herbal Extract حاصل فرایند استخراج مواد موثره ی گیاهان با استفاده از یک حلال مناسب می باشد. در این فرایند، قسمتهای مورد نظر گیاه مثل بر...

بیشتر بخوانید 0

مقایسه ی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل محمدی مناطق مختلف ایران

طراح و سازنده دستگاه های عصاره گیری

اسانسهای گل محمدی جدا شده به وسیله تقطیر به رنگ زرد کمرنگ با بوی معطر قوی بود. بازده اسانس با استفاده از درصد وزنی گلهای تازه با سه تکرار برای اسانس ا...

بیشتر بخوانید 0

مدیریت زمان و بهره بردای از منابع

استیل صنعت کاشان

یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشا...

بیشتر بخوانید 0

بررسی ریسک و میزان سود ساخت یک خط عصاره گیری

استیل صنعت کاشان

یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشان. یک متن تستی جهت نمایش در وب سایت استیل صنعت کاشا...

بیشتر بخوانید 1
لوگو استیل صنعت