طراح و سازنده تجهیزات فرآیندی دارو

خدمات ما برای صنایع مرتبط

همکاری با شرکت های

برخی از شرکت هایی که با استیل صنعت کاشان  همکاری داشته اند

منابع طبیعی استان گلستان
گلاب
ایران گلاب
یک و یک
نویان دارو
شرکت گلکاران
شرکت ایران گلاب
شرکت نیوشا
شرکت نویان
موسسه جنگلها و مراتع کشور
شرکت گل سرخ هشتگرد
شرکت شهد ایران
بویلر خط تولید عصاره گیری خط تولید عصاره گیری 300 لیتری خط تولید عصاره گیری 800 لیتری خط تولید عصاره گیری 1200 لیتری خط تولید عصاره گیری 2000 لیتری دستگاه برج بلند دستگاه برج بلند 500 لیتر دستگاه برج بلند 1000 لیتر دستگاه برج بلند 1500 لیتر دستگاه برج بلند 2000 لیتر دستگاه تری بلندر دستگاه تری بلندر 1000 کیلوگرم بر ساعت دستگاه تری بلندر 2000 کیلوگرم بر ساعت دستگاه تقطیر دستگاه تقطیر 50 کیلویی دستگاه تقطیر 150 کیلویی دستگاه تقطیر 250 کیلویی دستگاه تقطیر 500 کیلویی دستگاه تقطیر 1000 کیلویی دستگاه سوکسله دستگاه های تولید اسانس و عرقیات دستگاههای عصاره گیری از گیاهان دستگاه کوهوبیشن دستگاه کوهوبیشن 200 لیتر دستگاه کوهوبیشن 500 لیتر دستگاه کوهوبیشن 1200 لیتر دستگاه کوهوبیشن 2500 لیتر سایر تجهیزات سوکسله 30 لیتری سوکسله 60 لیتری سوکسله 100 لیتری سوکسله 150 لیتری مخازن ثابت مخازن ذخیره حمل مخازن ذخیره و فرایندی میکسر شربت میکسر شربت 1000 لیتری میکسر شربت 2000 لیتری میکسر شربت 3000 لیتری میکسر شربت 4000 لیتری کولینگ تاور