خط تولید عصاره گیری

محصولات

پکیج های پرکولاتور به منظور عصاره گیری از انواع گیاهان به کار می روند.

این دستگاه به صورت دو جداره جهت ایجاد سرمایش یا گرمایش ( بر اساس نوع حلال) نیز قابل تولید است.
سفارش هر یک از آیتمهای این پکیج، منفردا نیز قابل انجام است.