دستگاه میکسر شربت

محصولات

میکسر شربت دارای مشخفصات ذیل می باشد:
• متریال SS304
• کویل داخلی جهت گرمایش
• جدار دوم جهت سرمایش
• الکتروموتور مارک موتوژن
• لول سنج
• ترمومتر جهت کنترل دما
• همزن ملخی

میکسر شربت

توضیحات